لطفاً قبل از ثبت سفارش جهت استعلام قیمت با شماره 09111762590 تماس حاصل فرمائید.

هواکش orbit

پیشنهاد ویژه!
دسته‌بندی‌ها: , , تاریخ به روز رسانی: 11 شهریور 1399
ویژگی های محصول:
 • مدل هواکش:Orbit 140
 • تعداد پره:۳
 • جنس پره:PPG
 • قطر پروانه(سانتی متر):۱۳۰
 • توان موتور سه فاز ژن(کیلو وات):۱٫۱
 • شدت جریان(آمپر):۲٫۵
 • هوادهی در ۰ پاسکال(مترمکعب بر ساعت):۵۰۴۰۰
 • مدل هواکش:Orbit 100
 • تعداد پره:۵
 • جنس پره:PPG
 • قطر پروانه(سانتی متر):۹۱٫۵
 • توان موتور سه فاز ژن(کیلو وات):۰٫۵۵
 • شدت جریان(آمپر):۱٫۷
 • هوادهی در ۰ پاسکال(مترمکعب بر ساعت):۲۱۵۰۰
 • تضمین بهترین قیمت بازار

3,800,000 تومان

مشخصات کلّی
ﮔﺮدش ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، سالن های اجتماعات و ورزشی، ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ، ﻣﺮﻏﺪاری، داﻣﺪاری و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ

۱٫ﻫﻮادﻫﯽ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳﺐ
۲٫ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ۱۰۰۰ وات ﺑﺮای ﻫﺮ ۱۵ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ
۳٫دﺳﯽ ﺑﻞ ۶۰ ﺳﻄﺢ ﺻﺪای ﮐﻢ ﺣﺪود
۴٫ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ
۵٫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ده ﺳﺎﻟﻪ

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﮐﺶ اُرﺑﯿﺖ ﺑﺮای داﻣﭙﺮوری و داﻣﺪاری ﻫﺎ

در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ۲۵ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼـــــﺮف ﺧﻮراک و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮآورده داﻣﯽ )ﻣﺜﻞ ﺷــــﯿﺮ ( ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺳــــــﻼﻣﺘﯽ دام ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭘﺲ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در اﻃﺮاف دام و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی ﻫﻮاﮐﺶ اُرﺑﯿﺖ ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ

ﮔﺮﻣﺎ و ﮐﻤﺒﻮد اﮐﺴـــــــﯿﮋن ﺑﺮای ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ و ﺧﻤﻮدی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴــــﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮدش ﻫﻮای ﻣﻨﺎﺳــﺐ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هواکش orbit”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + چهارده =

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار سایت سیمرغ با خبر شوید!

پرداخت آنلاین

نماد اعتماد الکترونیکی سیمرغ

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت